Jsme vám k dispozici

KLUB SENIORŮ PŘI KZ: SENIORKLUBVM@EMAIL.CZ

Ulice Tolstého 1138

Předseda: Jindřich Zeť – tel. 606 724 904

Místopředseda: Stanislav Machanec - 775 891 106

Správcová klubu: Ivanka Vobořilová - tel. 604 319 022

Zájezdy do divadel: Helena Vosmeková – tel. 723 820 698

Zájezdy poznávací: Růžena Humeníková - tel. 731 259 114

Kronika na webových stránkách: Oldřich Mareček - tel. 725 677 374 

Půjčování masek: Marie Knollová – tel. 607 725 734

 

Informace o programech klubu

Programy, které se pravidelně opakují:

Pondělí: Soubor POHODA nacvičování od 14:30 – 15:30; Ženy ženám od 13:30 -16:00;

Angličtina pro pokročilé od 14:30 – 16:30; Úklid prostor od 16:30;

Úterý: Rehabilitační cvičení od 8:30 -11:00; Všeobecné cvičení od 17:30 – 20:00;

Čtvrtek: Příprava sálu; Od 14:30 (15:00) program dle zveřejňovaného měsíčního plánu;

Programy, které se konají nepravidelně dle potřeby:

V sezonu se půjčují kroje, masky atd. ve středu od 14:00 – 16:00;

Každé 1. úterý v měsíci schůze SPCCH od 14:00

Každá 1. neděle v měsíci burza - pořádají filatelisté od 7.00 - 10.00

Každá 1. středa v měsíci schůze zahrádkářů od 16:00