POHODA je celkový dobrý pocit, ale také…

   Smetanovské motto „V hudbě život Čechů“ platí v plné míře i pro pěvecký sbor POHODA. Jeho začátky se kryjí se vznikem Klubu seniorů v roce 1988, kde si členové rádi zazpívali při klavíru či harmonice. Pod vedením Zdeňka Chlápka získala skupina jméno a zaznamenala značné změny ve své činnosti. Začaly pravidelné zkoušky a tematický výběr repertoáru. Po panu Chlápkovi převzala vedení souboru Jana Mikušková a po covidu do současnosti je hlavou sboru  Marta Staňová. Klavírní doprovod již 30 let zajišťuje Petr Jansa. Sbor je nejstarším zájmovým kroužkem klubu a v současnosti má 25 členů.

   Seznam nacvičených písní a hudebních pásem je opravdu bohatý. Patří sem jak písničky lidové, písně k táboráku, melodie, které nestárnou i pásma jako 50 let zpívání Karla Gotta, písně filmového plátna, z dílny Voskovce, Wericha a Ježka, Suchého a Šlitra a další.

   Společné zpívání přináší radost nejen členům sboru, ale vystoupení POHODY pravidelně obohacuje klubová setkání jubilantů, je zařazováno do programu odpoledních pořadů „ Zpíváme s POHODOU “ a již několikrát se soubor zúčastnil také akcí organizovaných KZ pro veřejnost. Všem zpěvákům a zpěvačkám patří dík a obdiv za jejich aktivitu, lásku k hudbě a nadšení, které provází každé vystoupení.

  Tímto Vás všechny srdečně zveme na vystoupení pěveckého souboru POHODA v Klubu seniorů. Termíny lze najít v programu KS a KZ v příloze Kázetko či na webových stránkách města.