Program KLUBU SENIORŮ na leden 2023:

 

 Plán na měsíc leden 2023

Čtvrtek    5. ledna 14.30 hod               Tříkrálové posezení při kávě, zbylé vánoční cukroví s sebou

Pondělí   9. ledna 14.00 hod              Zápis na Muzikál Květiny pro paní Harrisovou div. JM v Ostravě

                                                           na 12. února 2023 Vstupné 250,- Kč

Čtvrtek 12. ledna 14.30 hod.               Beseda s předsedou ANO Radimem Přikrylem

Čtvrtek 19. ledna 14.30 hod.               Beseda s p. Orálkem na téma Mokřady a zadržení vody v přírodě

Čtvrtek 26. ledna 15.00 hod.               Novoroční Taneční zábava

Najdete nás na webových stránkách - otevřít KZ (www.kzvalmez.cz) a

Dále kliknout na „Klub seniorů„

Naleznete zde vše, co potřebujete vědět o činnosti klubu i kontakty na jednotlivé

členy výboru. V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,

 v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém souboru Pohoda a

Setkávání filatelistů a různých sběratelských odborů v prvé neděle v měsíci.

Vše nejlepší v Novém roce, hlavně hodně zdraví a Životní spokojenosti  

s programy, přeje výbor KLUBU SENIORŮ

Program KLUBU SENIORŮ na únor 2023:

 Plán na měsíc únor 2023

Čtvrtek    2. února 14.30 hod              Jak si lidé plují – film s besedou – p. Pavel Janoštík.

Čtvrtek   9. února 15.00 hod              P. učitel Bazala s žáky ZUŠ s vystoupení s harmonikou a klavírem.

Neděle 12. února 14.30 hod.              Odjezd autobusem na muzikál „Květiny pro paní Harrisovou“

                                                                  do Ostravy z aut. nádraží.

Čtvrtek 16. února 14.30 hod.              Beseda s pí. Wojáczkovou o cestě v Africe.

Čtvrtek 23. února   8.30 hod.              Výroční schůze Klubu v sále zámku Žerotínů. Pozvánky jsou rozeslány.

Najdete nás na webových stránkách - otevřít KZ (www.kzvalmez.cz) a

dále kliknout na „Klub seniorů„

Naleznete zde vše, co potřebujete vědět o činnosti klubu i kontakty na jednotlivé

členy výboru. V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,

 v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém souboru Pohoda a

Setkávání filatelistů a různých sběratelských odborů v prvé neděle v měsíci.

Vše nejlepší v Novém roce, hlavně hodně zdraví a Životní spokojenosti  

s programy, přeje výbor KLUBU SENIORŮ

 

Program KLUBU SENIORŮ na březen 2023:

 Čtvrtek    2. březen 14.30 hod           „Ázerbajdžánem – zemí kontrastů“ provede p. František Tomanec.

Čtvrtek   9. březen 14.00 hod             Taneční odpoledne s vystoupením dětí ze ZŠ Žerotínova.

Čtvrtek 16. březen 14.30 hod.           Divadelní představení – senioři bezpečně

Čtvrtek 23. březen 14.30 hod.           Pozitivní vliv zvířete na život člověka

Čtvrtek 30. březen 14.30 hod            Velikonoce se blíží – ukázky velikonoční výzdoby, kraslice,      

Najdete nás na webových stránkách - otevřít KZ (www.kzvalmez.cz) a

dále kliknout na „Klub seniorů„

Naleznete zde vše, co potřebujete vědět o činnosti klubu i kontakty na jednotlivé

členy výboru. V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,

 v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém souboru Pohoda a

Setkávání filatelistů a různých sběratelských odborů v prvé neděle v měsíci.

Hlavně hodně zdraví přeje výbor  KLUBU SENIORŮ

 

Program KLUBU SENIORŮ na duben 2023:

 Pondělí    3. duben 14.00 hod             Zápis na zájezd do Frýdku Místku do provozu Marlenka a Vražného –  

                                                                 rodný statek Gregora Mendela

Čtvrtek    6. duben 14.00 hod            Muzejní a galerijní centrum – výstava replik korunovačních klenotů

Středa    12. duben   8.30 hod.           Odjezd na zájezd Frýdek Místek ATD.

Čtvrtek 13. duben 15.00 hod.            Koncert ZUŠ Val. Meziříčí pod vedením p. Petra Bazaly

Čtvrtek 20. duben 14.30 hod.            Besip - Val. Meziříčím bezpečně. Přednáší p. Patík a p. Malcharczik

Čtvrtek 27. duben 14.00 hod             Vystoupení dětí ZŠ Žerotínova

Najdete nás na webových stránkách - otevřít KZ (www.kzvalmez.cz) a

dále kliknout na „Klub seniorů„

Naleznete zde vše, co potřebujete vědět o činnosti klubu i kontakty na jednotlivé

členy výboru. V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,

 v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém souboru Pohoda a

Hlavně hodně zdraví přeje výbor  KLUBU SENIORŮ