Program KLUBU SENIORŮ na květen 2019:

Čtvrtek        2. května     14.00 hod.   Zámek Žerotínů návštěva výstavy. 

Neděle         5. května    13.15 hod.   Odjezd z ČSAD na činohru „Dokonalá svatba“ do divadla Myrona.

Čtvrtek        9. května     15.00 hod.  Den matek s taneční zábavou. Hudba p. R. Šváb.

Čtvrtek       16. května    14.00 hod.  Bowling (Sokolská ul.) v čase 14.00 – 16.00 hod.

Čtvrtek       23. května    15.00 hod.  Výstava výrobků Patchswork a prodej těchto výrobků

Čtvrtek       30. května    14.30 hod.  Přednáška pracovnic DIAKONIE o péči o osoby se zdravotním postižením.

                                                           Přednesou pí. Hlavicová a pí. Janošková. 

Žádáme členy, kteří se zajímali o zpívání v souboru Pohoda, aby přišli do klubu pro bližší informace (v pondělí).                                                        

Najdete nás na stránkách VM, otevřít KZ, (www.kzvalmez.cz) a dále Klub seniorů.

Naleznete zde vše, co potřebujete vědět o činnosti klubu i kontakty na jednotlivé členy výboru. V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy, v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů všech oborů, v první neděli v měsíci, kromě prázdnin.

Příjemné prožitky a spokojenost s programy

přeje výbor KLUBU SENIORŮ

 

Program KLUBU SENIORŮ na červen 2019:

Čtvrtek        6. června     15.00 hod.  Vystoupení souboru POHODA v našem sále KS.

Čtvrtek       13. června    14.00 hod.  Zámek Žerotínů – výstava pí. Věry Skočkové: textilní

                                                          obrazy s valašskými motivy. Komentovaná prohlídka.

Čtvrtek       20. června      8.23 hod.  Odjezd z Vlakového nádraží na výlet do rožnovského

                                                          skanzenu. Možnosti návratu 15,00; 15,56; 18,00;

Čtvrtek       27. června    15.00 hod.  Předprázdninová taneční zábava. Hraje Robert Šváb.    

         

Najdete nás na stránkách VM, otevřít KZ, (www.kzvalmez.cz) a dále Klub seniorů.

Naleznete zde vše, co potřebujete vědět o činnosti klubu i kontakty na jednotlivé členy výboru. V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy, v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů všech oborů, v první neděli v měsíci, kromě prázdnin.

Příjemné prožitky a spokojenost s programy přeje výbor KLUBU SENIORŮ

 

Program KLUBU SENIORŮ na září 2019:

Pondělí         2.září          14.00 hod.   Zápis na balet Nebezpečné známosti – Kč 360,--.

Středa          4. září            8.00 hod    Zájezd z aut. nádraží do ZOO v Lešné u Zlína. (200,-- Kč)

Čtvrtek        5.  září          15.00 hod.   Taneční zábava. Hudba R. Šváb.

Čtvrtek        12.  září       15.00 hod.  Tradiční táborák v Sokolovně s opékáním špekáčků a harmonikou.

                                                                (špekáčky a chléb s sebou).

Čtvrtek       19. září         14.30 hod.   Přednáška pracovníka firmy Lomaris o zdravotním zboží s ukázkou.

Neděle        22. září         13.00 hod.  Odjezd od Hvězdárny do divadla v Ostravě.

Čtvrtek       26. září         14.30 hod.   Přednáška Atlantická Kanada – pí. Radka Skýpalová

       

Najdete nás na stránkách VM, otevřít KZ, (www.kzvalmez.cz) a dále Klub seniorů.

Naleznete zde vše, co potřebujete vědět o činnosti klubu i kontakty na jednotlivé členy výboru. V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy, v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů všech oborů, v první neděli v měsíci, kromě prázdnin.

Příjemné prožitky a spokojenost s programy

přeje výbor KLUBU SENIORŮ